Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

1. Cybrad Radosław Cybruch pod nazwą handlową Dr Koti zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu, o czym niezwłocznie powiadomi Klientów Sklepu., przy czym zmiana Regulaminu nie może pozbawić Klientów Sklepu praw nabytych.

2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych Cybrad Radosław Cybruch pod nazwą handlową Dr Koti z art. 24 ust. 1 pkt. 1 Ust. O ochronie danych osobowych

3. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych firmy Cybrad Radosław Cybruch pod nazwą handlową Dr Koti z siedzibą w Gdańsku, ul. Góralska 37b/30.

4. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep i nie będą udostępniane innym podmiotom.

5. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych, poprawek oraz usunięcia z bazy danych na własną prośbę.

6. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne

7. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystywanie i przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, czyli złożenie oświadczenia woli poprzez zaznaczenie okienka „Akceptuję Regulamin”

8. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak: 

- Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.) 

- Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) 

- Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów